Προβολή Κλαδέος στην Ολυμπία σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
Μάϊος 2010 Παραπόταμοι google maps Επιπλέον τοιχοποιία από καλά τακτοποιημένους οπτόπλινθους πάνω από το αρχικό τείχος κατά τις επιδιορθώσεις μετά τα πλημμυρικά γεγονότα του 2ου ή 3ου αιώνα μ.Χ. Στο κανάλι δυτικά από τη ρωμαϊκή τοιχοποιία ανακαλύφθηκαν τετραγωνισμένοι πορώδεις δομικοί λίθοι, που προστάτευαν το Ιερό πολύ νωρίτερα. ΚΛΑΔΕΟΣ ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΛΑΔΕΟΥ 13ος αιών. π.Χ.: κατασκευή αντιπλημμυρικού τείχους  Κλαδέου από τους Μινύες για την προστασία του Ιερού  λόγω επαναλαμβανόμενων πλημμυρών  Αρχές 4ου αιών. π.Χ.: Πλημμύρες που προκάλεσαν  διάρρηξη του συμπαγούς τείχους και την κατασκευή  καναλιού δυτικά του τείχους (Knauss, 2001) Ρωμαϊκή περίοδος: Μέγιστη απόθεση στις λεκάνες  απορροής Κλαδέου και Αλφειού (Vita-Finzi, 1969)  2ος – 4ος αιών. μ.Χ.: Εκτεταμένα γεγονότα  προσχωματικής απόθεσης στον Αλφειό (Dufaure, 1976)  που συνδέονται με περιόδους μεγάλων παροχών και  πλημμύρες. Ανύψωση τοίχους με προσθήκη ρωμαϊκής  τοιχοποιίας μετά από πλημμυρικά γεγονότα 2ου – 3ου  αιώνα μ.Χ.  Αρχές 7ου αιώνα μ.Χ.: Οι Σλάβοι είχαν εγκατασταθεί  στην κοιλάδα του Κλαδέου. Το ότι δεν παρέμειναν  πιθανώς να οφείλεται και στον Κλαδέο (Blackman et al.  1998).  7ος – 8ος αιών. μ.Χ.: Ολοκληρωτική κάλυψη Ιερού από  ποτάμια άμμο (Blackman et al. 1998).  8ος  - 14ος αιώνας μ.Χ.: Κύρια αποθετικά γεγονότα  (Büdel 1965).  Λάδωνας - Ερύμανθος - Λούσιος Ο Κλαδέος ποταμός και Αρχαία Ολυμπία © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης Σημερινή γέφυρα Κλαδέου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΚΛΑΔΕΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΚΛΑΔΕΟΥ Ένωση του Κλαδέου με τον Αλφειό Κλαδέος ποταμός