Μορφολογία © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης Βιολογικός καθαρισμός στον Πύργο Ηλείας Σε όλη την πορεία του ο Αλφειός δέχεται αστικά λύματα οικισμών τόσο στην Αρκαδία όσο και στην Ηλεία, τα  οποία εκτός από τη χημική προκαλούν και μικροβιολογική μόλυνση του ποταμού. Μια άλλη θλιβερή πρακτική  είναι η απόρριψη των σκουπιδιών  κοντά στην κοίτη. Η μόλυνσης είναι άμεση ή μεταφέρονται στον ποταμό  μέσω των υπόγειων υδάτων και των επιφανειακών νερών που εισχωρούν με τα νερά της βροχής. Την κατά-  σταση αυτή όμως ήλθε να αντιστρέψει πρώτος ο Δήμος Σκιλλούντος με την κατασκευή του βιολογικού καθαρι-  σμού των αστικών λυμάτων του. Ακολούθησε ο Δήμος Πύργου και τελευταία ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Πριν  την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πύργου η κατάσταση τις εκβολές του ποταμού ήταν  τραγική. Δυστυχώς για μας αυτό το μαύρο ποτάμι που έκβαλε στο ποτάμι μερικά μέτρα πριν από τη θάλασσα  έχει αποτυπωθεί και από τις δορυφορικές φωτογραφίες που χρησιμοποιεί ένα δημοφιλές πρόγραμμα στο  ίντερνετ, το GOOGLE EARTH. Ενώ η κατάσταση έχει ήδη αντιστραφεί η προσφερόμενη εικόνα από το  GOOGLE EARTH είναι η παλιά με τη ρύπανση και τα μαύρα χρώματα.  Λεκάνη απορροής, πηγές Αλφειού Αλφειός πηγή ζωής Δέλτα Αλφειού Βιολογικός καθαρισμός Μεταβολές των ακτών στις εκβολές Γεωλογικοί σχηματισμοί κατά μήκος του Αλφειού